• NPC可以通过CRLT+F进行搜索,可以直接搜索“名字”例如“赫大通”即可。
 • 目前共收录NPC数据62项。
查看全部
 • 查看全部
 • 鹊起无名卷
 • 声震武林卷
 • 柳玄风卷上
 • 柳玄风卷下
 • 章作之卷
 • 折掌镇海卷
 • 藏锋破阵卷
 • 章节
 • 第一章
 • 第二章
 • 第三章
 • 第四章
 • 第五章
 • 第六章
 • 第七章
 • 第八章
 • 第九章
 • 第十章

 • 第十一章
 • 第十二章
 • 第十三章
 • 第十四章
 • 第十五章
 • 第十六章
 • 第十七章
 • 第十八章
 • 第十九章
 • 第二十章

 • 第二十一章
 • 第二十二章
 • 第二十三章
 • 第二十四章
 • 第二十五章
 • 第二十六章
 • 第二十七章
 • 第二十八章
 • 第二十九章
 • 第三十章

 • 第三十一章
 • 第三十二章
 • 第三十三章
 • 第三十四章
 • 第三十五章

 • 第三十六章
 • 第三十七章
 • 第三十八章
 • 第三十九章
 • 第四十章

 • 第四十一章
 • 第四十二章
 • 第四十三章
 • 第四十四章
 • 第四十五章

 • 第四十六章
 • 第四十七章
 • 第四十八章
 • 第四十九章
 • 第五十章
 • 实力评价
 • 不堪一击
 • 毫不足虑
 • 不足挂齿
 • 初学乍练
 • 勉勉强强
 • 初窥门径
 • 初出茅庐
 • 略知一二
 • 普普通通
 • 平平淡淡

 • 平淡无奇
 • 粗通皮毛
 • 半生不熟
 • 马马虎虎
 • 略有小成
 • 已有小成
 • 鹤立鸡群
 • 驾轻就熟
 • 青出于蓝
 • 融会贯通

 • 心领神会
 • 炉火纯青
 • 了然于胸
 • 略有大成
 • 已有大成
 • 豁然贯通
 • 出类拔萃
 • 无可匹敌
 • 技冠群雄
 • 神乎其技

 • 出神入化
 • 非同凡响
 • 傲视群雄
 • 登峰造极
 • 无与伦比
 • 所向披靡
 • 一代宗师
 • 精深奥妙
 • 神功盖世
 • 举世无双

 • 惊世骇俗
 • 撼天动地
 • 震古烁今
 • 超凡入圣
 • 威镇寰宇
 • 空前绝后
 • 天人合一
 • 深藏不露
 • 深不可测
 • 返璞归真
 • NPC 血量 内力 加力 实力评价 获得侠义值
  阿庆嫂 200 100 0 不堪一击 2
  白发老者 1000 200 30 普普通通 50
  村民 0 0 0 不堪一击 0
  小贩 0 0 0 不堪一击 0
  小贩 0 0 0 不堪一击 0
  小贩 200 100 0 不堪一击 2
  小飞 0 0 0 不堪一击 0
  小孩 0 0 0 不堪一击 0
  小孩 0 0 0 不堪一击 0
  小孩 200 100 0 不堪一击 2
  小红娘 200 100 0 不足挂齿 2
  小皇子 1500 3000 75 普普通通 0
  小混混 500 1000 20 初出茅庐 -8
  村民 0 0 0 初学乍练 0
  小伙 0 0 0 不堪一击 0
  小男孩 0 0 0 不堪一击 0
  小男人 1500 3000 7.5 不堪一击 0
  小女孩 1500 3000 7.5 不堪一击 0
  小沙弥 200 400 10 不堪一击 0
  小厮 1200 1500 5 不堪一击 5
  肖良 5000 10000 0 技冠群雄 0
  肖凌云 3000 3000 200 略有小成 0
  笑莫问 500 600 10 毫不足虑 5
  谢二虎 0 0 0 毫不足虑 0
  村民 0 0 0 初学乍练 0
  谢宫天 0 0 0 毫不足虑 0
  谢敏 800 1600 0 勉勉强强 20
  谢思 0 0 0 不堪一击 0
  谢思六 0 0 0 技冠群雄 0
  谢文韵 0 0 0 不堪一击 0
  谢小雅 1500 2000 40 初出茅庐 -40
  谢依依 1200 24000 0 初出茅庐 50
  谢云生 1500 3000 90 驾轻就熟 0
  辛友清 250 200 0 勉勉强强 0
  新郎 200 100 0 不堪一击 2
  村长 0 0 0 初学乍练 0
  新娘 200 100 0 不堪一击 2
  信玄大师 10800 21300 320 所向披靡 0
  星宿弟子 6478 16195 345 无与伦比 0
  刑慧 0 0 0 傲视群雄 0
  邢威 1500 3000 50 勉勉强强 0
  行人 1500 3000 75 普普通通 0
  行人 0 0 0 不堪一击 0
  行人 200 100 0 不堪一击 2
  行云道长 200 100 0 不堪一击 2
  徐大夫 1500 3000 75 普普通通 0
  达久 0 0 0 马马虎虎 0
  许美人 1500 3000 75 普普通通 0
  许世唯 0 0 0 非同凡响 0
  轩辕夏 0 0 0 不堪一击 0
  玄定 500 300 30 勉勉强强 0
  玄灵师太 7000 14000 180 出类拔萃 250
  玄明长老 5000 10000 250 略有大成 0
  玄难师太 7500 15000 180 出类拔萃 250
  玄武门裨将 0 0 0 青出于蓝 0
  玄烨师太 7000 14000 180 出类拔萃 250
  玄照师太 7000 14000 180 出类拔萃 250
  打手 1200 1500 60 不堪一击 5
  玄真 1500 3000 0 普普通通 10
  薛归 0 0 0 平淡无奇 0
  薛慕华 1500 2000 50 初出茅庐 30
  薛天成 2200 4400 90 驾轻就熟 0
  薛镇海 0 0 0 技冠群雄 0
  薛镇海 0 0 0 技冠群雄 0
  薛镇海 0 0 0 神乎其技 0
  薛子叹 0 0 0 不堪一击 0
  学堂老先生 0 0 0 不堪一击 0
  学政 800 1200 30 勉勉强强 0
  打铁匠 8500 19000 300 非同凡响 0
  学子 200 100 0 不堪一击 0
  丫环 0 0 0 不堪一击 0
  丫鬟 200 200 0 初学乍练 0
  丫鬟 1500 3000 75 普普通通 0
  丫鬟 200 100 0 不堪一击 0
  衙役 200 500 0 勉勉强强 5
  衙役 500 1000 0 普普通通 2
  衙役 200 100 0 不堪一击 2
  闫燕儿 1200 24000 0 初出茅庐 50
  严封武 3000 6000 115 融会贯通 0
  大哥 0 0 0 傲视群雄 0
  严妈妈 800 1500 20 勉勉强强 0
  严石楼 1500 2000 0 初出茅庐 -80
  严思齐 0 0 0 初出茅庐 0
  严天煞 3000 300 200 略有大成 0
  严秀秀 200 100 0 不堪一击 0
  颜辰 1500 3000 90 驾轻就熟 0
  颜奇 1200 2400 20 平淡无奇 0
  颜清 1000 2000 0 勉勉强强 50
  颜违 15000 30000 600 举世无双 0
  颜笑 0 0 0 不堪一击 0
  大汉 300 100 0 不堪一击 2
  燕肖 3500 7000 100 豁然贯通 0
  燕雄 0 0 0 不堪一击 0
  燕熊 1200 2400 10 勉勉强强 0
  杨磊石 100 100 0 不堪一击 2
  杨万萧 800 1500 0 初出茅庐 0
  杨永福 200 300 0 不堪一击 2
  养蛊苗女 0 0 0 神乎其技 0
  药店老板 100 100 0 不堪一击 20
  药铺伙计 300 800 0 毫不足虑 2
  药铺伙计 0 0 0 不堪一击 0
  大婶 200 400 10 初学乍练 0
  药铺伙计 200 100 0 不堪一击 2
  鹞组武士 2200 4000 100 普普通通 0
  耶律齐 0 0 0 略有大成 0
  野狗 0 0 0 0
  野狗 0 0 0 0
  叶近泉 0 0 0 出类拔萃 0
  叶连生 0 0 0 不堪一击 0
  叶母 0 0 0 不堪一击 0
  依依 0 0 0 出神入化 0
  驿丞 0 0 0 不堪一击 0
  白发男子 0 0 0 技冠群雄 0
  大学士 1500 3000 75 普普通通 0
  殷易奇 11717 18747 337 登峰造极 0
  尹全安 0 0 0 鹤立鸡群 0
  尹依依 7500 15000 180 出类拔萃 250
  尹志平 7500 15000 200 神乎其技 -300
  应龙 0 0 0 深不可测 0
  应茹 1200 24000 0 初出茅庐 50
  鹦鹉 1500 3000 60 0
  迎宾楼老板 200 100 0 不堪一击 2
  幽兰 800 1500 20 勉勉强强 0
  游方道人 500 1000 10 初学乍练 2
  丹青生 2700 5400 80 略有小成 0
  游客 200 200 0 不堪一击 0
  游客 1500 3000 75 普普通通 0
  游客 200 400 20 不堪一击 1
  游客 500 300 30 勉勉强强 0
  游客 0 0 0 不堪一击 0
  游客 200 100 0 不堪一击 0
  于人豪 0 0 0 初窥门径 0
  余沧海 0 0 0 初出茅庐 0
  余婆婆 8000 21200 120 所向披靡 0
  余人彦 0 0 0 初窥门径 0
  单云然 20000 40000 1500 震古烁今 0
  余小星 0 0 0 初窥门径 0
  鱼贩 1500 3000 75 普普通通 0
  俞莲舟 0 0 0 技冠群雄 0
  玉带蛇 500 1000 60 0
  玉妃 1500 3000 75 普普通通 0
  玉玑子 11714 18742 337 登峰造极 0
  御厨 1500 3000 75 普普通通 0
  御林军 6062 15155 322.5 傲视群雄 0
  御林军 20000 62500 850 深不可测 0
  御林军 6788 16970 360 所向披靡 0
  当铺老板 300 200 0 不堪一击 0
  圆悲大师 11701 18721 337 登峰造极 0
  圆觉 9100 20300 290 登峰造极 0
  圆妙 9100 20300 290 登峰造极 0
  圆明 200 400 10 不堪一击 0
  圆相 9100 20300 290 登峰造极 0
  月老 300 200 0 不堪一击 2
  岳熊 1500 3000 30 平淡无奇 0
  越捕头 25000 62500 800 返璞归真 0
  云步瑶 200 100 0 不堪一击 2
  云奇 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  当铺老板 0 0 0 不堪一击 0
  云潇湘 0 0 0 出类拔萃 0
  杂货老板 1500 3000 75 普普通通 0
  杂货铺老板 0 0 0 不堪一击 0
  詹亦洲 1500 3000 75 普普通通 0
  张伯东 400 500 0 初学乍练 0
  张不四 200 200 0 毫不足虑 0
  张大牛 0 0 0 鹤立鸡群 0
  张二 700 12000 180 了然于胸 0
  张二狗 3000 6000 60 青出于蓝 5
  张风 0 0 0 不堪一击 0
  刀术教头 0 0 0 不堪一击 0
  张公公 1500 3000 75 普普通通 0
  张继 200 100 0 不堪一击 0
  张老板 200 100 0 不堪一击 2
  张老伯 0 0 0 不堪一击 0
  张老头 1000 2000 40 青出于蓝 0
  张灵儿 350 500 5 初学乍练 0
  张清凤 1200 24000 0 初出茅庐 50
  张三 0 0 0 略有大成 0
  张三丰 0 0 0 深藏不露 0
  张升 0 0 0 不堪一击 0
  道士 1000 1000 80 青出于蓝 0
  张生 300 300 0 不足挂齿 10
  张胜 0 0 0 豁然贯通 0
  张松溪 0 0 0 马马虎虎 0
  张同义 1500 3000 90 驾轻就熟 0
  张玉恒 3000 300 100 青出于蓝 5
  张源 1500 3000 75 普普通通 0
  张召 1500 3000 75 普普通通 0
  张壮 25000 50000 800 深不可测 0
  掌柜 1500 3000 75 普普通通 0
  掌药道长 3000 6000 50 马马虎虎 80
  道童 5000 15000 150 技冠群雄 10
  掌药道长 0 0 0 豁然贯通 0
  赵镖师 4000 10000 150 技冠群雄 0
  赵二狗 10800 21300 320 所向披靡 0
  赵教头 0 0 0 不堪一击 0
  赵良栋 200 100 0 不堪一击 2
  赵弥生 500 2000 100 初出茅庐 60
  赵钦 25000 50000 800 深不可测 0
  赵胜尔 0 0 0 豁然贯通 0
  赵思泉 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  赵天龙 0 0 0 毫不足虑 0
  道童 0 0 0 不堪一击 0
  赵无双 2200 4400 80 已有小成 0
  赵志敬 8200 16400 240 出神入化 0
  真和 1500 2000 50 初出茅庐 60
  甄友庆 300 100 0 不堪一击 2
  郑一拐 0 0 0 鹤立鸡群 0
  郑一拐 12000 0 230 无与伦比 0
  郑一拐 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  知客道长 3000 6000 50 马马虎虎 80
  知客道长 0 0 0 略有大成 0
  蜘蛛 0 0 0 0
  地保 200 400 10 初学乍练 0
  蜘蛛王 0 0 0 0
  制香道长 0 0 0 平淡无奇 0
  智净 500 300 30 勉勉强强 0
  智空 500 300 30 勉勉强强 0
  智深 300 300 0 勉勉强强 10
  智远 0 0 0 不堪一击 0
  中年道士 800 1000 20 初出茅庐 0
  中年道士 0 0 0 登峰造极 0
  中年妇女 1500 3000 75 普普通通 0
  钟石头 0 0 0 不堪一击 0
  白虎门裨将 0 0 0 青出于蓝 0
  地保 0 0 0 不堪一击 0
  钟襄 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  钟镇 1200 2400 30 勉勉强强 0
  重光教众 7500 15000 185 略有小成 0
  重伤者 200 400 10 初学乍练 0
  周教头 0 0 0 不堪一击 0
  周锦芦 3500 7000 70 炉火纯青 0
  周烈 0 0 0 出类拔萃 0
  周婆婆 16500 33000 360 精深奥妙 0
  周省 3500 7000 70 略有大成 0
  周省 25000 50000 800 深不可测 0
  地痞 400 300 10 初出茅庐 -100
  周统领 30000 32272 712 返璞归真 0
  周亚 0 0 0 不堪一击 0
  朱帆 0 0 0 不堪一击 0
  朱夫人 0 0 0 毫不足虑 0
  朱雀门裨将 0 0 0 青出于蓝 0
  朱宇 0 0 0 初学乍练 0
  朱玉柔 0 0 0 豁然贯通 0
  珠宝商人 1500 3000 75 普普通通 0
  猪神 0 0 0 惊世骇俗 0
  竹妃 1500 3000 75 普普通通 0
  地痞 0 0 0 初出茅庐 0
  竹剑 1500 2000 50 初出茅庐 20
  庄家 6791 16977 360 所向披靡 0
  壮汉 0 0 0 不堪一击 0
  壮汉 0 0 0 不足挂齿 0
  壮汉 0 0 0 非同凡响 0
  壮汉 500 1000 0 初学乍练 0
  卓不凡 9400 21200 320 所向披靡 0
  邹不知 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  祖千秋 1000 2000 30 普普通通 -10
  祖千秋 1600 3000 60 平淡无奇 -100
  地痞 0 0 0 毫不足虑 0
  左冷禅 10000 25000 100 技冠群雄 -200
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  登山客 200 300 30 勉勉强强 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  登山老者 0 0 0 普普通通 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  [[{{{?NpczsName}}}|{{{?NpcName}}}]] 0 0 0 {{{?Exp}}} 0
  邓八公 7000 12000 80 豁然贯通 -100
  狄水清 9800 21900 280 所向披靡 0
  狄水清 6500 13000 200 无可匹敌 0
  狄水清 9800 21900 280 所向披靡 0
  白剑枫 7000 14000 180 初出茅庐 250
  狄修 1200 2400 20 平平淡淡 0
  店小二 100 200 0 不堪一击 2
  店小二 100 50 0 不堪一击 0
  店小二 300 100 0 不堪一击 2
  店小二 200 100 0 不足挂齿 2
  店小二 300 200 0 毫不足虑 2
  店小二 0 0 0 不堪一击 0
  店小二 0 0 0 不堪一击 0
  店小二 0 0 0 不堪一击 0
  店小二 0 0 0 不堪一击 0
  白剑枫 7000 14000 180 略有大成 250
  店小二 0 0 0 初学乍练 0
  店小二 0 0 0 初出茅庐 0
  丁红蝶 0 0 0 深藏不露 0
  丁坚 2500 5000 100 青出于蓝 0
  丁勉 1000 2000 60 普普通通 -20
  丁香 11701 18721 337 登峰造极 0
  冬雪 100 200 0 普普通通 0
  董瑞 1500 3000 75 普普通通 0
  督御高手 30000 62500 900 返璞归真 0
  毒郎中 0 0 0 青出于蓝 0
  白髯老者 0 0 0 毫不足虑 0
  毒蛇 600 1000 0 0
  毒蛇 0 0 0 0
  毒蛇 0 0 0 0
  毒药贩子 300 100 0 不堪一击 10
  独臂李 1800 3600 200 马马虎虎 0
  独臂李 1800 3600 200 马马虎虎 0
  独孤歌 0 0 0 空前绝后 0
  独孤歌 0 0 0 深藏不露 0
  独孤生 0 0 0 空前绝后 0
  独眼汉子 0 0 0 神乎其技 0
  白术 500 500 5 初学乍练 0
  赌鬼陈 25000 62500 675 返璞归真 0
  杜必输 5639 14097 300 非同凡响 0
  杜狂胜 0 0 0 非同凡响 0
  杜明 0 0 0 豁然贯通 0
  端木元 9400 21200 120 所向披靡 0
  段誉 7000 15000 100 青出于蓝 50
  段誉 15000 30000 250 所向披靡 60
  段正淳 15000 30000 250 所向披靡 60
  峨眉弟子 6000 12000 20 勉勉强强 50
  峨眉弟子 25000 25000 500 出神入化 0
  白思泽 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  峨嵋弟子 5888 14720 315 傲视群雄 0
  法定长老 500 300 30 勉勉强强 0
  法门长老 1500 2500 80 略有大成 10
  樊子发 300 100 20 不堪一击 2
  范先生 0 0 0 不堪一击 0
  方阿七 0 0 0 不足挂齿 0
  方人智 0 0 0 初窥门径 0
  方生 1200 1500 60 不堪一击 5
  方先生 0 0 0 不堪一击 0
  方丈 500 1000 0 初出茅庐 0
  白驼弟子 10505 16808 300 非同凡响 0
  方志希 2000 4000 50 马马虎虎 80
  房名山 3000 6000 100 青出于蓝 5
  房志起 6500 15000 180 技冠群雄 200
  费彬 1500 3000 60 普普通通 -20
  丰续 6500 21200 120 所向披靡 0
  封寒声 4000 8000 0 略有大成 0
  封彦 1000 2000 40 青出于蓝 0
  封玉书 20000 40000 1500 震古烁今 0
  冯阿三 2000 4000 30 平淡无奇 30
  冯公公 1500 3000 75 普普通通 0
  白驼弟子 12000 37500 700 空前绝后 0
  冯老九 7500 0 150 出类拔萃 0
  冯老九 9100 0 190 出神入化 0
  冯老九 8300 0 170 技冠群雄 0
  冯老九 0 0 0 举世无双 0
  冯老九 0 0 0 震古烁今 0
  冯婆婆 8000 21200 120 所向披靡 0
  冯铁匠 0 0 0 不堪一击 0
  冯永 0 0 0 非同凡响 0
  冯御史 1500 3000 75 普普通通 0
  冯正东 200 100 0 不堪一击 50
  阿什汉 0 0 0 豁然贯通 0
  白衣男子 200 100 0 不堪一击 2
  符敏仪 9400 21200 320 所向披靡 0
  付梦坤 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  付清流 0 0 0 出类拔萃 0
  妇女 1500 3000 75 普普通通 0
  妇女 0 0 0 不堪一击 0
  妇女 0 0 0 不堪一击 0
  妇人 200 100 0 不堪一击 2
  傅丹生 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  傅贵 0 0 0 不堪一击 0
  富商 200 100 0 不堪一击 0
  白衣男子 200 100 0 不堪一击 2
  丐帮弟子 0 0 0 初学乍练 0
  高丽商 0 0 0 不堪一击 0
  高巡捕 25000 62500 800 返璞归真 0
  高云程 1500 3000 75 普普通通 0
  歌妓 100 100 0 不堪一击 2
  葛通 6736 16840 360 所向披靡 0
  工匠 1000 2000 40 青出于蓝 0
  公孙大娘 200 500 0 初出茅庐 5
  公孙巡捕 1000 1800 35 略知一二 10
  公子哥 200 100 0 不堪一击 2
  白衣男子 10700 21200 200 所向披靡 0
  宫女 1500 3000 75 普普通通 0
  龚亮 0 0 0 豁然贯通 0
  龚于山 0 0 0 初学乍练 0
  苟读 2000 4000 30 平淡无奇 30
  狗子 300 100 10 不堪一击 2
  古墓弟子 0 0 0 出神入化 0
  谷虚道长 11748 18796 337 登峰造极 0
  谷虚道长 1500 2000 50 初出茅庐 100
  谷虚道长 0 0 0 马马虎虎 0
  顾镖头 5000 10000 300 技冠群雄 0
  白泽 200 100 0 不堪一击 2
  顾教头 0 0 0 不堪一击 0
  顾客 2807 7017 150 青出于蓝 0
  顾蛮 0 0 0 马马虎虎 0
  顾攀 6500 21200 120 所向披靡 0
  顾盼儿 1000 2000 0 勉勉强强 50
  顾清流 2000 4000 50 马马虎虎 80
  顾胜尔 0 0 0 豁然贯通 0
  顾思平 1500 3000 90 驾轻就熟 0
  顾叹 3500 7000 70 略有大成 0
  顾岩 0 0 0 豁然贯通 0
  百事通 1000 2000 20 技冠群雄 0
  顾元 3000 6000 100 青出于蓝 0
  顾月儿 100 100 0 不堪一击 2
  怪鸟 4000 6000 50 0
  官兵 500 500 0 不足挂齿 0
  官兵 3000 6000 70 炉火纯青 0
  官兵 6314 15785 337.5 登峰造极 0
  官兵 600 1000 50 青出于蓝 0
  官差 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  官府弟子 0 0 0 不堪一击 0
  官员 1500 3000 75 普普通通 0
  宝相神尼 30000 60000 800 深藏不露 500
  棺材老板 1500 3000 75 普普通通 0
  管家 400 600 0 初学乍练 5
  管家 1200 2400 20 普普通通 0
  龟奴 600 1000 40 勉勉强强 0
  鬼面人 9100 20300 290 登峰造极 0
  鬼面人 6000 12000 60 所向披靡 0
  鬼面人 7000 14000 250 所向披靡 0
  棍棒教头 0 0 0 不堪一击 0
  郭大侠 0 0 0 豁然贯通 0
  郭明磊 1200 2400 60 平淡无奇 0
  豹组武士 4400 8800 50 出类拔萃 0
  郭四海 1000 2000 30 普普通通 20
  郭志协 2000 4000 50 马马虎虎 80
  孩童 1000 2000 40 青出于蓝 0
  孩童 200 400 10 初学乍练 0
  孩童 0 0 0 初学乍练 0
  海鲸帮众 10920 20000 315 傲视群雄 0
  海鲸弟子 5892 14730 315 傲视群雄 0
  韩贵人 1500 3000 75 普普通通 0
  韩虎 2500 5000 80 勉勉强强 0
  韩实 0 0 0 所向披靡 0
  鲍大楚 1500 2000 50 初出茅庐 -80
  韩一枫 9800 21900 280 所向披靡 0
  韩一枫 2500 1500 70 马马虎虎 -10
  韩一枫 9800 21900 280 所向披靡 0
  何不语 0 0 0 不堪一击 0
  何初夏 0 0 0 不堪一击 0
  何从指 2200 4400 150 鹤立鸡群 0
  何从指 0 0 0 鹤立鸡群 0
  何大嫂 0 0 0 不堪一击 0
  何居正 25000 50000 800 深不可测 0
  何平 200 100 0 不堪一击 2
  鲍通明 0 0 0 不堪一击 0
  何婆婆 0 0 0 技冠群雄 0
  何岩 800 1600 50 勉勉强强 20
  何应 0 0 0 初出茅庐 0
  何渝 6500 15000 180 技冠群雄 200
  何员外 200 100 0 不堪一击 2
  和尚 4500 9000 200 青出于蓝 0
  赫大通 10000 20000 300 傲视群雄 200
  黑白子 1200 2500 0 普普通通 0
  黑鼠 10400 19000 250 非同凡响 0
  黑衣人 2500 5000 60 青出于蓝 0
  悲苦大师 0 0 0 举世无双 0
  黑衣人 1000 1600 20 略知一二 -20
  黑衣人 10920 20000 315 傲视群雄 0
  黑衣人 7200 14500 240 技冠群雄 250
  黑衣人 11188 17900 322 傲视群雄 0
  黑衣人 800 1000 20 初出茅庐 0
  黑衣人 3000 6000 180 青出于蓝 0
  黑衣人 0 0 0 出类拔萃 0
  黑衣人 0 0 0 初学乍练 0
  黑衣人 0 0 0 豁然贯通 0
  黑衣人 0 0 0 青出于蓝 0
  安抚使吕文德 0 0 0 普普通通 0
  贝翊芷 0 0 0 出类拔萃 0
  红娘 250 500 0 毫不足虑 0
  洪人雄 0 0 0 初窥门径 0
  洪血衣 0 0 0 马马虎虎 0
  鸿儿 200 100 0 不堪一击 2
  侯通海 2050 1200 60 半生不熟 -40
  猴子 500 300 0 0
  猴子 1500 3000 7.5 0
  猴子 0 0 0 0
  胡家家丁 10400 20000 300 非同凡响 0
  胡教头 1000 2000 40 青出于蓝 0
  婢女 100 200 0 不堪一击 5
  胡磊 1200 2400 60 平淡无奇 0
  胡仁末 11960 20000 345 无与伦比 0
  胡长老 11180 20000 325 傲视群雄 0
  虎组武士 4400 8800 100 出类拔萃 0
  户部侍郎 1500 3000 75 普普通通 0
  户部巡官 0 0 0 不堪一击 0
  户部巡官 0 0 0 不堪一击 0
  户部巡官 0 0 0 不堪一击 0
  护塔僧 9100 20300 290 登峰造极 0
  护院 500 500 0 平淡无奇 0
  婢女 500 1000 0 勉勉强强 5
  花剑岚 1500 3000 50 普普通通 100
  华山弟子 10521 16833 300 非同凡响 0
  华山弟子 6190 15475 331.5 登峰造极 0
  皇帝 1500 3000 15 不堪一击 0
  皇后 1500 3000 75 普普通通 0
  皇太后 1500 3000 75 普普通通 0
  皇太孙 1500 3000 37.5 初学乍练 0
  黄姑娘 0 0 0 所向披靡 0
  黄河帮帮众 400 600 5 初学乍练 -10
  黄宽 1200 2400 60 平淡无奇 0
  蝙蝠 200 500 0 0
  黄笑 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  黄宇 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  黄员外 200 100 0 不堪一击 2
  黄真 0 0 0 不堪一击 0
  黄钟公 3000 6000 0 驾轻就熟 0
  伙计 200 100 0 不堪一击 0
  伙计 2807 7017 150 青出于蓝 0
  货商 1500 3000 75 普普通通 0
  霍都 1500 2000 40 普普通通 -30
  霍铁 0 0 0 不堪一击 0
  鞭法教头 0 0 0 不堪一击 0
  饥饿的老人 500 300 10 勉勉强强 0
  机关师 0 0 0 不堪一击 0
  吉人通 0 0 0 勉勉强强 0
  计勾栏 3000 2000 0 已有大成 -50
  纪冷情 0 0 0 不堪一击 0
  家丁 300 200 0 不堪一击 0
  家丁 300 300 0 不足挂齿 0
  家丁 200 100 0 不堪一击 0
  家丁 1200 2400 20 普普通通 0
  家丁 2500 5000 100 鹤立鸡群 2
  彪形大汉 12500 21000 0 技冠群雄 0
  家丁 4248 10620 225 出类拔萃 0
  家丁 1200 1500 80 略有小成 0
  家丁 0 0 0 不堪一击 0
  家丁 0 0 0 不堪一击 0
  贾老板 1500 3000 75 普普通通 0
  贾人达 0 0 0 勉勉强强 0
  监工 0 0 0 非同凡响 0
  监考官 800 1200 30 勉勉强强 0
  剑术教头 0 0 0 不堪一击 0
  江湖剑客 500 600 10 初窥门径 5
  镖师 0 0 0 勉勉强强 0
  江湖人士 0 0 0 青出于蓝 0
  江孟双 200 100 0 不堪一击 2
  江孟双 200 100 0 不堪一击 2
  江耀亭 300 200 10 不足挂齿 2
  江耀祖 200 100 0 不堪一击 2
  脚夫 200 100 0 不足挂齿 2
  教书先生 800 1200 30 勉勉强强 0
  教书先生 500 300 30 勉勉强强 0
  金斑毒蛇 4000 8000 100 0
  金背蜈蚣 0 0 0 0
  宾客 200 100 0 不堪一击 2
  金大嘴 8300 0 170 技冠群雄 0
  金国高手 0 0 0 出类拔萃 0
  金国人 0 0 0 豁然贯通 0
  金环蛇 0 0 0 0
  金毛猴 0 0 0 0
  金吾将军 25000 62500 800 返璞归真 0
  金线蛇 0 0 0 0
  锦衣童子 0 0 0 不堪一击 0
  进香客 100 200 0 不堪一击 20
  进香客 0 0 0 不堪一击 0
  兵部侍郎 1500 3000 75 普普通通 0
  进香客 200 400 10 不堪一击 0
  惊鸿雁 6748 16870 360 所向披靡 0
  惊鸿燕 8600 17000 0 非同凡响 0
  精瘦青年 0 0 0 技冠群雄 0
  静伽师太 800 1600 0 勉勉强强 20
  九翼道人 9600 19200 280 无与伦比 0
  鹫组武士 4400 8800 50 出类拔萃 0
  菊妃 1500 3000 75 普普通通 0
  菊华 200 100 0 不堪一击 2
  菊剑 1500 2000 50 初出茅庐 20
  兵器教头 0 0 0 毫不足虑 0
  觉远 9100 20300 250 登峰造极 0
  掘尸贼 3000 6000 0 青出于蓝 5
  看守 7500 15000 50 略有小成 0
  看守弟子 7500 15000 180 出类拔萃 250
  看守弟子 0 0 0 非同凡响 0
  康广陵 2000 4000 30 平淡无奇 30
  客店掌柜 5636 14090 300 非同凡响 0
  空道人 10546 30416 273 已有小成 0
  空空儿 800 1500 40 初窥门径 0
  崆峒弟子 10660 19500 250 非同凡响 0
  安青生 500 300 10 勉勉强强 0
  波洛罗夫 25600 65000 500 0
  孔小天 100 100 0 不堪一击 2
  兰妃 1500 3000 75 普普通通 0
  兰剑 1500 2000 50 初出茅庐 20
  蓝袍客 0 0 0 不堪一击 0
  老大娘 0 0 0 不堪一击 0
  老夫子 200 100 0 不堪一击 2
  老汉 0 0 0 不堪一击 0
  老和尚 400 800 0 勉勉强强 0
  老李 0 0 0 不堪一击 0
  老年僧人 200 400 10 不堪一击 0
  捕风卫 0 0 0 所向披靡 0
  老农 0 0 0 不堪一击 0
  老乞丐 1500 3000 75 普普通通 0
  老叟 200 100 0 不堪一击 0
  老叟 1500 3000 75 普普通通 0
  老秀才 200 400 0 初出茅庐 2
  乐厚 1200 2400 30 勉勉强强 0
  乐长风 6000 13000 250 出类拔萃 20
  了空 10537 16859 50 鹤立鸡群 50
  雷大中 1200 2400 30 平淡无奇 0
  黎风 0 0 0 平淡无奇 0
  捕头 6750 16875 360 所向披靡 0
  礼部尚书 1500 3000 75 普普通通 0
  礼部侍郎 1500 3000 75 普普通通 0
  李博丹 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  李不明 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  李达 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  李大娘 100 200 0 不堪一击 0
  李大石 6500 21200 120 所向披靡 0
  李道二 0 0 0 技冠群雄 0
  李德厚 7513 18782 397.5 精深奥妙 0
  李二牛 0 0 0 不堪一击 0
  布匹商人 1500 3000 75 普普通通 0
  李纷纷 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  李公公 1500 3000 75 0
  李管事 1000 2000 30 马马虎虎 5
  李管事 0 0 0 不堪一击 0
  李家下人 0 0 0 不堪一击 0
  李剑 0 0 0 初出茅庐 0
  李教头 0 0 0 不堪一击 0
  李近朝 25000 62500 675 返璞归真 0
  李克先 1500 300 100 半生不熟 5
  李麻子 0 0 0 不堪一击 0
  采药道长 0 0 0 普普通通 0
  李明生 1000 2000 30 普普通通 20
  李莫愁 8600 17000 0 非同凡响 0
  李平书 0 0 0 不堪一击 0
  李启 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  李起光 0 0 0 豁然贯通 0
  李倩儿 1000 2000 0 勉勉强强 50
  李强 1300 2000 100 初出茅庐 0
  李秋水 30000 60000 800 深藏不露 0
  李嫂 8000 21200 320 所向披靡 0
  李生 200 400 20 不堪一击 1
  彩鳞蛇 0 0 0 0
  李思远 0 0 0 豁然贯通 0
  李四 0 0 0 不堪一击 0
  李四 0 0 0 略有大成 0
  李探宝 0 0 0 不堪一击 0
  李铁牛 200 400 10 不堪一击 0
  李通玄 0 0 0 初窥门径 0
  李先生 18000 36000 400 所向披靡 -300
  李先生 4000 8000 100 鹤立鸡群 0
  李先生 1000 2000 40 青出于蓝 0
  李先生 0 0 0 不堪一击 0
  菜贩 1500 3000 75 普普通通 0
  李先生 0 0 0 登峰造极 0
  李先生 0 0 0 所向披靡 0
  李晓肃 0 0 0 豁然贯通 0
  李笑红 600 700 10 勉勉强强 -10
  李修平 500 1000 20 不堪一击 -20
  李秀才 0 0 0 不堪一击 0
  李寻龙 0 0 0 不堪一击 0
  李永福 500 1500 0 平淡无奇 2
  李友贤 0 0 0 不堪一击 0
  李员外 300 200 20 不堪一击 5
  菜园管事 0 0 0 不堪一击 0
  李员外 200 100 0 不堪一击 2
  李员外 0 0 0 不堪一击 0
  李长生 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  李志起 2000 4000 50 马马虎虎 80
  厉风行 7200 14500 240 技冠群雄 0
  笠袁 25000 25000 500 出神入化 0
  猎户 500 1000 10 不堪一击 2
  猎人 0 0 0 初学乍练 0
  林大山 25000 62500 800 返璞归真 0
  林风 0 0 0 豁然贯通 0
  沧浪居士 30000 60000 800 威镇寰宇 500
  林富贵 0 0 0 不堪一击 0
  林铁勾 0 0 0 马马虎虎 0
  林伟平 6500 21200 120 所向披靡 0
  林无敌 2200 4400 80 已有小成 0
  林于晴 0 0 0 技冠群雄 0
  林子中 500 300 10 勉勉强强 0
  灵鹫宫弟子 6500 21200 60 所向披靡 0
  凌风 7354 18385 375 一代宗师 0
  凌风 0 0 0 一代宗师 0
  凌霜 0 0 0 出类拔萃 0
  沧桑老人 17000 30000 350 所向披靡 0
  凌退思 200 100 0 登峰造极 -50
  刘边 1000 2000 0 勉勉强强 0
  刘大嫂 0 0 0 不堪一击 0
  刘方 300 100 5 不堪一击 -10
  刘芳 6000 12000 20 勉勉强强 50
  刘归三 0 0 0 技冠群雄 0
  刘良华 250 200 5 毫不足虑 -10
  刘明瑞 1200 1500 60 不堪一击 5
  刘明远 1000 2000 30 普普通通 20
  刘年 0 0 0 初出茅庐 0
  巴天石 15000 30000 250 所向披靡 60
  草上飞 4000 8000 250 非同凡响 0
  刘奇 9900 22200 60 所向披靡 0
  刘奇 9900 22200 60 所向披靡 0
  刘清学 2000 4000 50 马马虎虎 80
  刘嫂 8000 21200 120 所向披靡 0
  刘世民 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  刘显 2500 5000 80 鹤立鸡群 0
  刘晓 200 100 0 不堪一击 2
  刘焱 0 0 0 普普通通 0
  刘英 25000 50000 800 深不可测 0
  刘玉衡 0 0 0 所向披靡 0
  草上飞 0 0 0 非同凡响 0
  刘远 1200 2400 60 平淡无奇 0
  刘镇远 4000 8000 100 已有小成 100
  刘志封 2000 4000 50 马马虎虎 80
  流氓 400 800 0 不足挂齿 0
  流氓 6791 16977 360 所向披靡 0
  流氓 0 0 0 不足挂齿 0
  流氓头 600 800 20 初出茅庐 -10
  流星巡捕 1000 1800 35 略知一二 10
  柳人行 3200 6400 115 炉火纯青 0
  柳柔 1200 24000 0 初出茅庐 50
  岑其斯 0 0 0 技冠群雄 0
  柳玄风 10900 21400 60 一代宗师 0
  柳玄风 10900 21400 60 一代宗师 0
  柳玄风 10800 21300 320 所向披靡 0
  柳依然 1000 2000 0 勉勉强强 50
  柳之焕 8000 16000 300 豁然贯通 0
  柳志玄 2000 4000 50 马马虎虎 80
  龙姑娘 8000 16000 0 非同凡响 0
  龙渊 3500 7000 100 豁然贯通 0
  龙渊 0 0 0 豁然贯通 0
  龙组武士 4400 8800 50 出类拔萃 0
  曾柔 300 500 0 毫不足虑 0
  卢伟庭 1500 3000 75 普普通通 0
  鲁嫂 8000 21200 120 所向披靡 0
  鲁卫 11000 0 210 傲视群雄 0
  陆柏 7000 1200 80 略有大成 0
  鹿鸣 200 100 0 不堪一击 2
  罗浩图 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  罗人杰 0 0 0 初窥门径 0
  洛还君 4000 8000 100 出类拔萃 60
  洛还君 0 0 0 出类拔萃 0
  洛还君 0 0 0 初出茅庐 0
  茶博士 0 0 0 不堪一击 0
  落月弟子 6190 15475 331.5 无与伦比 0
  吕颜 12252 30630 397.5 精深奥妙 0
  吕逐日 7164 17910 382.5 一代宗师 0
  马房管事 0 0 0 不堪一击 0
  马夫 200 200 0 不堪一击 -20
  马夫 100 200 0 不堪一击 2
  马夫 0 0 0 不堪一击 0
  马夫 200 100 0 不堪一击 2
  马衡 300 100 0 不堪一击 2
  马衡 200 100 0 不堪一击 2
  茶馆小二 200 100 0 毫不足虑 0
  马衡 200 100 0 不堪一击 2
  马老板 0 0 0 不堪一击 0
  马青雄 600 1200 10 初窥门径 -40
  马贼 400 800 0 初出茅庐 -20
  马征 300 100 0 不堪一击 2
  卖花女 1500 3000 75 普普通通 0
  茅十八 600 1000 20 初学乍练 0
  梅超风 2500 5000 60 略有小成 -100
  梅妃 1500 3000 75 普普通通 0
  梅花鹿 1500 3000 60 0
  茶客 200 200 0 不堪一击 2
  梅剑 1500 2000 50 初出茅庐 20
  梅庄弟子 1200 2400 0 勉勉强强 0
  媒婆 200 100 0 不足挂齿 2
  门卫 25000 50000 800 深不可测 0
  蒙面人 1000 2000 20 平淡无奇 -20
  蒙面人 3500 7000 70 炉火纯青 0
  蒙面人 1800 3600 50 马马虎虎 0
  蒙面人 5000 10000 180 无可匹敌 0
  蒙面人 1200 2000 40 平平淡淡 -20
  蒙面人 1800 3600 75 马马虎虎 0
  茶客 200 100 0 不堪一击 0
  孟希 0 0 0 超凡入圣 0
  孟希 0 0 0 震古烁今 0
  孟希 10900 21400 60 一代宗师 0
  面馆老板 1500 3000 75 普普通通 0
  妙真 0 0 0 傲视群雄 0
  闵爽 1000 2000 0 勉勉强强 50
  明妃 1500 3000 75 普普通通 0
  明教弟子 10449 16718 300 非同凡响 0
  明教弟子 6395 15987 337.5 登峰造极 0
  明教弟子 0 0 0 不堪一击 0
  茶客 1500 3000 82.5 平平淡淡 0
  明儒润 0 0 0 出类拔萃 0
  明长歌 10537 16859 300 非同凡响 0
  明珠 1500 3000 75 普普通通 0
  摸金贼 0 0 0 不堪一击 0
  莫不悔 0 0 0 略有大成 0
  莫城 0 0 0 不堪一击 0
  莫大鹫 20000 40000 1500 震古烁今 0
  莫大先生 2000 8000 100 略有小成 150
  莫澹七 0 0 0 技冠群雄 0
  莫剑秋 6000 12000 50 普普通通 100
  茶客 0 0 0 不堪一击 0
  莫锦 0 0 0 不堪一击 0
  莫流年 0 0 0 不堪一击 0
  莫流年 0 0 0 不堪一击 0
  莫念清 15000 30000 600 举世无双 0
  莫倩兮 1200 24000 0 初出茅庐 50
  莫清智 2000 4000 50 马马虎虎 80
  莫天行 200 100 0 不堪一击 2
  莫天雄 11736 18777 337 登峰造极 0
  莫小奴 500 1000 40 勉勉强强 0
  莫血衣 11700 21500 300 登峰造极 0
  白发老人 20000 40000 400 举世无双 0
  茶客甲 100 200 0 不堪一击 5
  莫云伟 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  莫志伟 2000 4000 50 马马虎虎 80
  莫子悠 0 0 0 不堪一击 0
  牟志敬 2000 4000 50 马马虎虎 80
  木房管事 0 0 0 不堪一击 0
  木匠 0 0 0 不堪一击 0
  木人 0 0 0 0
  木生 5000 10000 150 无可匹敌 200
  沐挽歌 0 0 0 略有大成 0
  慕达 1500 3000 90 驾轻就熟 0
  茶客乙 100 200 0 不堪一击 5
  慕容弟子 10413 16660 300 非同凡响 0
  慕容弟子 25000 25000 500 出神入化 0
  慕容盛 4000 8000 250 已有大成 0
  慕容兴 30000 60000 800 深藏不露 50
  慕容兴 11705 18728 337 登峰造极 0
  慕容巡捕 0 0 0 初出茅庐 0
  慕容煜 4000 8000 80 已有大成 0
  慕衣白 0 0 0 普普通通 0
  穆雷 3000 3000 200 略有小成 0
  穆奇 1200 2400 60 平淡无奇 0
  茶铺小姑娘 400 800 10 初学乍练 5
  穆小刀 30000 60000 500 震古烁今 0
  穆玉柔 0 0 0 不堪一击 0
  男孩 0 0 0 不堪一击 0
  男孩 0 0 0 不堪一击 0
  尼姑 200 100 0 不堪一击 2
  倪柔 1200 24000 0 初出茅庐 50
  年轻妇人 0 0 0 初学乍练 0
  年轻少妇 100 200 0 不堪一击 0
  宁广图 0 0 0 神乎其技 0
  农夫 100 100 0 不堪一击 2
  茶先生 200 100 0 不堪一击 0
  农妇 0 0 0 不堪一击 0
  女孩 0 0 0 不堪一击 0
  女孩 0 0 0 不堪一击 0
  女子 200 400 10 初学乍练 0
  欧阳啸 7000 12000 140 豁然贯通 -200
  欧阳啸 11715 18744 337 登峰造极 0
  欧阳啸 7160 17900 382.5 一代宗师 0
  欧冶子 0 0 0 不堪一击 0
  牌童 200 200 0 不堪一击 0
  潘傲 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  茶叶商人 1500 3000 75 普普通通 0
  潘德义 8200 16400 240 出神入化 0
  潘秀达 0 0 0 技冠群雄 0
  胖厨子 1000 2000 40 青出于蓝 0
  跑堂 300 100 0 不堪一击 2
  彭连虎 2200 1200 60 半生不熟 -40
  皮克西 2500 5000 100 鹤立鸡群 0
  飘渺生 0 0 0 返璞归真 0
  平民男子 0 0 0 不堪一击 0
  平民女子 0 0 0 不堪一击 0
  平升 1500 3000 75 普普通通 0
  柴房管家 0 0 0 不堪一击 0
  平水笙 1000 2000 0 勉勉强强 50
  平遥公主 6788 16970 360 所向披靡 0
  平一指 1000 2000 50 普普通通 0
  仆人 100 200 0 初学乍练 0
  仆人 1000 1500 0 平淡无奇 0
  仆人 1000 2000 40 青出于蓝 0
  仆人 0 0 0 不堪一击 0
  仆人 0 0 0 不堪一击 0
  仆人 0 0 0 不堪一击 0
  菩斯曲蛇 0 0 0 0
  朝人杰 30000 62500 1000 返璞归真 0
  菩斯曲蛇王 0 0 0 0
  菩斯曲蛇王 0 0 0 0
  齐伯庸 1500 2000 0 非同凡响 0
  齐伯庸 0 0 0 非同凡响 0
  齐云敖 0 0 0 所向披靡 0
  齐志明 2000 4000 50 马马虎虎 80
  乞儿 10537 16859 300 非同凡响 0
  乞丐 0 0 0 不堪一击 0
  乞丐 0 0 0 普普通通 0
  钱公公 7513 18782 397.5 精深奥妙 0
  陈管家 0 0 0 不堪一击 0
  钱老板 1500 3000 75 普普通通 0
  钱青健 2000 8000 200 初窥门径 -200
  钱青健 2000 8000 200 豁然贯通 -200
  强盗 250 100 0 不堪一击 -5
  强盗 12250 20000 350 无与伦比 0
  强盗 10515 16824 300 神乎其技 0
  强盗头 11042 17667 315 傲视群雄 0
  强盗头 0 0 0 傲视群雄 0
  强匪 0 0 0 非同凡响 0
  樵夫 200 100 0 不堪一击 2
  陈杰 2200 4400 150 鹤立鸡群 0
  秦芸 0 0 0 马马虎虎 0
  秦掌柜 200 100 0 不堪一击 2
  青城弟子 0 0 0 勉勉强强 0
  青儿 0 0 0 略有大成 0
  青老太 7500 14000 40 出类拔萃 0
  青龙门裨将 0 0 0 青出于蓝 0
  青面汉子 1100 2200 30 初出茅庐 0
  青小婉 8000 16000 0 技冠群雄 10
  青岩道长 200 100 0 不堪一击 2
  青云 8000 15000 50 已有大成 100
  陈奇 0 0 0 略有大成 0
  清微道长 1000 1000 80 青出于蓝 0
  清虚道长 0 0 0 马马虎虎 0
  穷汉 200 200 0 不堪一击 2
  穷汉 0 0 0 不堪一击 0
  邱山 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  秋月 0 0 0 不堪一击 0
  裘婆婆 8000 21200 120 所向披靡 0
  曲岂愈 25000 50000 750 空前绝后 0
  曲遥 0 0 0 不堪一击 0
  权师爷 200 100 0 不堪一击 2
  白发老翁 2000 3000 75 马马虎虎 0
  陈玄风 2500 5000 60 略有小成 -100
  全胜 25000 50000 800 深不可测 0
  全真教弟子 25000 25000 500 出神入化 0
  全志起 2000 4000 50 马马虎虎 80
  犬组武士 4400 8800 50 出类拔萃 0
  犬组武士 3500 7000 120 出类拔萃 0
  人面蜘蛛 0 0 0 0
  任我行 15000 25000 250 所向披靡 -500
  任贤 15000 30000 1500 非同凡响 0
  柔儿 300 200 0 毫不足虑 10
  桑土公 9000 18000 120 登峰造极 0
  陈有德 1200 1500 30 勉勉强强 0
  扫地僧 200 400 10 不堪一击 0
  僧人 300 300 0 勉勉强强 10
  僧人 10510 16816 300 非同凡响 0
  僧人 200 100 0 不堪一击 0
  沙通天 2300 1200 60 半生不熟 -40
  山贼 900 1800 10 普普通通 0
  山贼 1100 2200 20 平平淡淡 0
  山贼 1000 2000 20 勉勉强强 0
  山贼 0 0 0 出类拔萃 0
  山贼小头目 0 0 0 出类拔萃 0
  陈有德 1200 1500 30 勉勉强强 0
  商家小姐 1500 3000 37.5 初学乍练 0
  商人 100 100 0 不堪一击 0
  商人 200 100 0 不堪一击 2
  商人 1500 3000 75 普普通通 0
  上官巡捕 1000 1800 35 略知一二 10
  上香客 300 200 20 不堪一击 5
  上香客 6748 16870 360 所向披靡 0
  烧饭僧 11188 17900 322 傲视群雄 0
  少女 0 0 0 出神入化 0
  哨兵 10400 20000 300 非同凡响 0
  陈员外 200 400 10 不堪一击 0
  申人俊 0 0 0 勉勉强强 0
  神雕 0 0 0 0
  神秘女子 13000 26000 280 登峰造极 1
  神秘商人 0 0 0 初出茅庐 0
  沈孤风 25000 50000 750 空前绝后 0
  沈教练 1500 15000 50 初出茅庐 -50
  沈青刚 1000 2000 50 普普通通 -60
  沈孝仁 8200 16400 240 出神入化 0
  沈元龙 0 0 0 不堪一击 0
  审谷 20000 40000 1500 震古烁今 0
  陈贞石 0 0 0 出类拔萃 0
  尸体 0 0 0 0
  施教头 0 0 0 震古烁今 0
  施令威 2400 4800 80 略有小成 0
  石荡 0 0 0 豁然贯通 0
  石清露 2000 4000 30 普普通通 30
  石嫂 8000 21200 120 所向披靡 0
  石中石 4000 21000 200 登峰造极 0
  拾荒者 300 500 10 毫不足虑 0
  食尸蝎 0 0 0 0
  史伯威 0 0 0 豁然贯通 0
  陈至 0 0 0 初出茅庐 0
  史不通 1000 2000 50 粗通皮毛 -20
  史登达 1200 2500 60 普普通通 -20
  史定安 2000 1600 60 平淡无奇 -40
  史青山 600 800 10 不足挂齿 0
  史叔刚 0 0 0 略有大成 0
  史叔猛 0 0 0 略有大成 0
  史松 400 600 0 不足挂齿 0
  士子 800 1200 30 勉勉强强 0
  侍从 0 0 0 非同凡响 0
  侍从 9100 20300 290 登峰造极 0
  陈志益 2500 5500 50 马马虎虎 80
  侍女 200 100 0 毫不足虑 2
  手下 3000 4000 200 出类拔萃 0
  守城官兵 600 1000 10 初出茅庐 10
  守楼弟子 7000 14000 100 无可匹敌 10
  守卫弟子 0 0 0 马马虎虎 0
  守园道长 0 0 0 马马虎虎 0
  书店老板 0 0 0 不堪一击 0
  书店老板 200 100 0 不堪一击 0
  书生 300 600 0 毫不足虑 10
  书生 1500 3000 75 普普通通 0
  程青霜 9400 21200 320 所向披靡 0
  avatar